KOMPOOS.NL

check (met php) of javascript disabled is

home » php » check-javascript-disabled.html

sitemap


javascript is UITGESCHAKELD

uitleg van de php javascript-detection procedure

Het onderstaande script checkt of javascript in- (of uit-) geschakeld staat op de volgende manier. Eerst wordt de variabele $javascript_uitgeschakeld op "FALSE" gezet. Daarna wordt er wat javascript naar de browser "ge-echood". Alléén als javascript uitgeschakeld staat, kan de variabele ($javascript_uitgeschakeld) op TRUE gezet worden. De rest is duidelijk...
Het voordeel van dit script is dat, zonder cookies te schrijven, er direct gedetecteerd kan worden of javascript beschikbaar is. In plaats van de php echo's ("javascript is UITGESCHAKELD" en "javascript is INGESCHAKELD") kan je elke php-code uitvoeren die je maar wilt.

php code voor de javascript detection


<?php
    if(isset($_POST['test_javascript'])){
        $javascript_uitgeschakeld = FALSE;}
    else{
        echo '<form name="javascript_form" id="javascript_form" method="post" style="display:none">';
        echo '<input name="test_javascript" type="text" value="true" />';
        echo '<'.'script>';
        echo 'document.javascript_form.submit();';
        echo '</script>';
        echo '</form>';
        $javascript_uitgeschakeld = TRUE;
    }
    if($javascript_uitgeschakeld){
        echo "javascript is UITGESCHAKELD";}
    else{
        echo "javascript is INGESCHAKELD";}
?>
Gebruik voor alle voorbeelden op de http://kompoos.nl een valide html5 pagina.