KOMPOOS.NL

broncode server snelheid testen

home » website-tools » broncode » server-snelheid-testen.html

sitemap


broncode van de server-snelheid meet-procedure

Hieronder de integrale code van de html-pagina, en de php module. Vergeet niet om in de php-module alles voor jouw server in te richten, Als voorbeeld: uitsluiting eigen server is op mijn pagina 'xs4all', maar misschien heb jij wel 'yourhosting' of 'leaseweb'... Je mag voor mij dit ook helemaal weglaten. De procedure zal er geen millimeter minder door werken. En vervang ook de "kompoos.nl"-verwijzingen naar voor jou geldende waarden... Als laatste raadgeving: denk er aan om alles (url in php-module) voldoende schrijfrechten te geven.

integrale code server-snelheid html-pagina


<?php header("Cache-Control:public");header("Content-Type:text/html;charset=utf-8");ob_start("ob_gzhandler");?>
<!DOCTYPE html><html lang="nl">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
<title>server snelheid testen / ONLINE service</title>
<meta name="keywords" content="server,snelheid,testen" />
<meta name="description" content='server snelheid testen. ONLINE service om de responsetijd van jouw server te benchmarken.' />
<meta name="author" content="Bobik" />
<meta name="robots" content="noimageclick" />
<style type="text/css">
</style>
</head>
<body style="font-family:sans-serif">
<h1>KOMPOOS.NL</h1>
<h2>server snelheid testen</h2>
<h3><a href="/">home</a> » <a href="/website-tools/">website-tools</a> » <a href="/website-tools/online/">online</a> » <a href="/website-tools/online/server-snelheid-testen.html">server-snelheid-testen.html</a></h3>
<p><strong><em><a href="/site-map.html">sitemap</a></em></strong></p>
<hr />
<h4>check de respons-tijd van een server</h4>
<form method="post" action="#" name="test_server_snelheid_service" >
<label for="server_benchmark_service">voer een url in </label>
<input type="text" value="http://" id="server_benchmark_service" name="server_benchmark_service" />
<input type="button" name="button" value=" benchmark server " onclick="benchmark_server(server_benchmark_service.value)" />
</form>
<p>
    <strong>server meldt: </strong><span id="bench_mark_request"> ik wacht op een request</span>
</p>
<hr style="width:366px;position:absolute;left:8px;margin-top:-10px;" />
<div id="benchmark_history"></div>
<script>
var scheidingsteken;var response_tijd;var naam_domein;
function benchmark_server(benchmark_server_url) {
  var benchmark_server_data = benchmark_server_url;
  if (window.XMLHttpRequest) {
    test_server_speed = new XMLHttpRequest();
  } else {
    test_server_speed = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
  test_server_speed.onreadystatechange = function () {
    if (test_server_speed.readyState === 4 && test_server_speed.status === 200) {
            var alle_response=test_server_speed.responseText;
      document.getElementById("benchmark_history").innerHTML = alle_response;
      document.getElementById("bench_mark_request").innerHTML = "history geschreven" ;
    }
  };
  test_server_speed.open("GET", "benchmark-server.php?q=" + benchmark_server_data, true);
  test_server_speed.send();
}
</script>
</body></html>

integrale code van de php-module "benchmark-server.php"


<?php
$eenurl=$_GET["q"];
if(strlen($eenurl)<11){echo "NaN";}
else{
    $start=microtime();
    $deheader=@get_headers($eenurl);
    $end=microtime();
    $parseTime=$end-$start;
    if($parseTime<0){$parseTime=$parseTime-(2*$parseTime);}
    if(!preg_match('/(xs4all)/i',$deheader[3])){
        if(is_array($deheader)){
            preg_match('@^(?:http://)?([^/]+)@i',
            $eenurl, $matches);
            $host=$matches[1];
            preg_match('/[^.]+\.[^.]+$/',$host,$matches);
            $checkdomein_dot=$matches[0];
            $checkdomein=str_replace(".","",$checkdomein_dot);
            $s="/home/kompoos.nl/bewaar_directory/".$checkdomein.".txt";
            $h=@fopen($s,'a+');
            $detijd=date("Y-m-d--H:i:s");
            @fwrite($h,"$detijd Took $parseTime<br /> \n");
            @fclose($h);
            $eraf=0;
            $optellen=0;
            $draaiom=(file($s));
            $inhoud = array_reverse($draaiom);
            $telbruto=count($inhoud);
            if($telbruto>30){
                $verzamel="";
                $knip=(file($s));
                for($k=0;$k<11;$k++){$verzamel=$verzamel.$knip[$k];}
                $h=@fopen($s,'w');
                @fwrite($h,$verzamel);
                @fclose($h);
            }
            for($i=0;$i<$telbruto;$i++){
                if(substr($inhoud[$i],26,1) <>"-"){
                    $optellen=$optellen+substr($inhoud[$i],26);
                }else{$eraf++;}
            }
            $xyz=round($optellen/($telbruto-$eraf),3);
            echo "De gemiddelde responstijd van de server <strong>".$xyz ."</strong> sec.<br />";
            $waarderen="deze server werkt volmaakt, is perfect en subliem!";
            if($xyz>0.01){$waarderen="deze server is ongelooflijk snel";}
            if($xyz>0.02){$waarderen="deze server is heel erg snel";}
            if($xyz>0.03){$waarderen="deze server is erg snel";}
            if($xyz>0.04){$waarderen="deze server is snel";}
            if($xyz>0.05){$waarderen="deze server presteert boven het gemiddelde";}
            if($xyz>0.06){$waarderen="deze server presteert normaal";}
            if($xyz>0.10){$waarderen="deze server presteert iets beneden het gemiddelde";}
            if($xyz>0.30){$waarderen="deze server presteert minder dan het behoort";}
            if($xyz>0.50){$waarderen="deze server presteert niet zoals het behoort";}
            if($xyz>1.00){$waarderen="deze server presteert slecht";}
            if($xyz>2.00){$waarderen="of de server is zwaar beschadigd of hij presteert niets!";}
            echo '<span style="font-size:smaller">'.$waarderen."</span><br /><br />"; 
            for($i=0;$i<10;$i++){
                if(substr($inhoud[$i],26,1) <>"-"){
                    echo $inhoud[$i];
                }else {echo "server too busy";}
            }
        }
        else{echo "NaN";}
    }
    else{echo "NaN";}
}
?>
NetworkingApplication
broncode icon
broncode server snelheid testen
Bobik+
Last modified: 2011-11-20