KOMPOOS.NL

pie-chart - php met GET

home » php » pie-chart-php.html

sitemap


pie-chart canvas | pie-chart javascript | pie-chart html5 | pie-chart css | pie-chart css3 | pie-chart php | pie-chart php met get | pie-chart svg


voorbeeld php pie-chart

php pie chart (met get)

uitleg php pie chart

Als je hebt gekeken hoe een pie-chart door php wordt opgebouwd, kan je nu de verkorte versie gebruiken, die je parameters kan meegeven. Kijk even bij de (uitleg)procedure van de vorige link hoe je alles moet regelen voor wat betreft de files en de code. Je hebt ook nog de ttf-file van helvetica nodig die je in dezelfde directory als de php-file moet plaatsen. Hier is de helvetica.ttf.

regel html-code om de php-pie op het scherm te zetten


<img src="pie-chart-php.php?namen=IE,Mozilla,Chrome,Safari,Overigen&cijfers=330,200,155,130,110" />

php code voor de pie-chart-php.php file


<?php
$cijfers = explode(",",$_GET['cijfers']);
$namen = explode(",",$_GET['namen']);
$fontfile = "./helvetica.ttf";
$pie_chart_image = ImageCreate(210,214+20*count($namen));
$achtergrondkleur = ImageColorAllocate($pie_chart_image, 255, 255, 255);
imagecolortransparent($pie_chart_image, $achtergrondkleur);
$tekst_kleur = ImageColorAllocate($pie_chart_image, 0, 0, 0);
$rood = array(128,240,0 ,255, 0,255,0 ,90 ,127,50,50,50,50);
$groen = array(0 ,200,100,0 , 0,0 ,255,30 ,255,50,50,50,50);
$blauw = array(0 ,0 ,0 ,21 ,150,229,153,255,0 ,50,50,50,50);
$begin_bij = 0;
for($i=0;$i<count($cijfers);$i++){
ImageFilledArc($pie_chart_image, 110, 110, 160, 160, $begin_bij, $begin_bij+($cijfers[$i]/array_sum($cijfers))*360, ImageColorAllocate($pie_chart_image, $rood[$i], $groen[$i], $blauw[$i]), IMG_ARC_PIE);
imagefilledrectangle($pie_chart_image, 0, 214+20*$i, 40, 224+20*$i, ImageColorAllocate ($pie_chart_image, $rood[$i], $groen[$i], $blauw[$i]));
imagettftext($pie_chart_image, 10, 0, 45, 228+20*$i, $tekst_kleur, $fontfile,$namen[$i]." (".round($cijfers[$i]/array_sum($cijfers)*100)."%)");
$begin_bij += ($cijfers[$i]/array_sum($cijfers))*360;}
header("Content-type: image/png");
ImagePNG($pie_chart_image);
ImageDestroy($pie_chart_image);
?>
Gebruik voor alle voorbeelden op de http://kompoos.nl een valide html5 pagina.