KOMPOOS.NL

font - PHP

home » php » font-php.html

sitemap


voorbeeld php font

font php

uitleg php font procedure

Download eerst Undercover.ttf. Maak daarna een nieuwe file aan met de naam font.php en plaats het onderstaande php-script(je) daarin. Je maakt de php-file zichtbaar, op een willekeurige web-pagina, door de html-regel <img src="font.php" width="500" height="50" alt="font php" /> in te voegen. In deze procedure wordt alleen maar de dag van de week getoond in een bizar lettertype. De procedure dient er alleen maar voor om jou te laten zien dat ook met php er makkelijk met fonts gewerkt kan worden. Gebruik deze pagina als opzetje voor jouw eigen procedures. Houd in het achterhoofd dat bij sommige server-configuraties er een "path" toegevoegd moet worden aan de font-naam. Dus (in dát geval) niet $font = 'Undercover.ttf'; maar $font = './Undercover.ttf';

php script van de file font.php


<?php
header("Content-type: image/png");
setlocale(LC_ALL, 'nl_NL');
$im = imagecreate(500, 50);
$achtergrond = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
imagecolortransparent($im, $achtergrond);
$lichtgeel = imagecolorallocate($im, 255, 255, 0);
$geel = imagecolorallocate($im, 255,128, 0);
$text = strftime("%A",time());
$font = 'Undercover.ttf';
imagettftext($im, 30,0, 3, 40, $lichtgeel, $font, $text);
imagettftext($im, 30,0, 1, 40, $geel, $font, $text);
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?> 
Gebruik voor alle voorbeelden op de http://kompoos.nl een valide html5 pagina.