KOMPOOS.NL

check (met php) of javascript enabled staat

home » php » check-javascript-enabled.html

sitemap


disabled

is de status van jouw javascript


uitleg php-check voor javascript enabled/disabled

Deze javascript-check procedure heeft wel PHP op de (html)pagina nodig. Je kan natuurlijk ook deze procedure op "gewone" php-pagina's gebruiken. De php-javascript-check gaat als volgt:

PHP maakt eerst een cookie met het (md5)IP-address van een bezoeker aan, en geeft dat de waarde 0 (nul). Helemaal onderaan de pagina (in de body-sectie) staat een javascript/php-regeltje dat (als er tenminste javascript beschikbaar is) het (md5)cookie de waarde 1 (één) geeft. Vanaf dat moment kan elke pagina van jouw website (mits die de onderstaande code bevat) bij het inladen van een pagina beschikken over een php-variabele die aangeeft of er javascript beschikbaar is (of niet). Tot het einde van de browser-sessie blijft de cookie bestaan.

Houd er rekening mee dat als de bezoeker, terwijl hij op een pagina is, zijn javascript in- of uit-schakelt, pas bij de volgende pagina (of bij een reload van dezelfde pagina) de cookie ge-update wordt. PHP is een server-side aangelegenheid, en wordt uitgevoerd voordat de pagina in de browser wordt "gezet".

plaats deze code-regels als állereerste op de pagina


<?php $ip_address_md5=md5($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
setcookie($ip_address_md5,"0",0, "/");
$javascript_beschikbaar=2;
if(isset($_COOKIE[$ip_address_md5])){$javascript_beschikbaar=$_COOKIE[$ip_address_md5];}?>

plaats deze code zo laag als mogelijk in de body-sectie


<script>
        document.cookie="<?php echo md5($_SERVER['REMOTE_ADDR']);?>=1;path=/" ;
        <?php if($javascript_beschikbaar==2){echo 'document.getElementById("javascript_check").innerHTML="enabled";';} ?>
</script>

het tweede regeltje wordt alléén voor deze pagina gebruikt; voor de procedure is hij niet echt nodig.

voorbeeld van hoe je de php-variabele kan gebruiken

dit is de code die in de <H2 id="javascript_check"> op deze pagina gebruikt is


<?php 
 if($javascript_beschikbaar==1){echo 'enabled';} 
 else{echo 'disabled';} 
?> 

De variabele "$javascript_beschikbaar" heeft 3 "standen".
0 = javascript niet beschikbaar
1 = javascript beschikbaar
2 = deze pagina maakt het md5-cookie aan

Gebruik voor alle voorbeelden op de http://kompoos.nl een valide html5 pagina.