KOMPOOS.NL

browser taal - php

home » php » browser-taal.html

sitemap


voorbeeld van de browser taal procedure

ENEN45.38 %
NLNL33.21 %
TRTR01.61 %
ELEL00.94 %
RURU00.3 %
ZHZH00.09 %
DEDE00.03 %
ARAR00.02 %
NBNB00.02 %
ESES00.02 %
FIFI00.01 %
CSCS00.01 %
THTH00.01 %
FRFR00.01 %
world pngoverige
landen
18.34 %

browser gegevens over week 40

uitleg php browser-taal procedure

Als 95% van jouw bezoekers met een duits-talige browser "langs komt", is het misschien verstandig om jouw website daarop aan te passen... Om er eerst achter te komen in welke taal de browser van jouw bezoekers "staat", kan je de volgende procedure(s) gebruiken.

Het belangrijkste is het collecteren van de gegevens. Als je ergens op jouw website een procedure hebt die op alle pagina's "ge-included" is (zoals bijvoorbeeld één van de bezoekers-procedures op de kompoos.nl), kan je daar de onderstaande php-code aan toevoegen


    <?php
    $week_nummer=date("W",$huidige_tijd);
    $absolute_adres="/home/het/absolute/pad/naar/JOUW/taal".$week_nummer.".txt";
    $taal=strtoupper(substr($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'],0,2));
    $file_handle=@fopen($absolute_adres,'a');
    @fwrite($file_handle,"$taal|");
    @fclose($file_handle);
    ?>

Op deze pagina zal ik er nog maar eens melding van maken, dat de directory waar de file naar toe geschreven wordt voldoende schrijf-rechten moet hebben, en dat het adres wat in de voorbeeld-code is gebruikt, natuurlijk een adres moet zijn wat op jouw website aanwezig is. Ik kan natuurlijk niet weten hoe het absolute pad naar jouw directory er uit ziet, of hoe je de directory genoemd hebt...

In de file-naam zit het weeknummer verwerkt. Dit dient er voor om te zorgen dat de gegevens niet te "oudbakken" worden. Als je data over een te lange tijd verzameld kunnen de verhoudingen "zoek raken", en abrupte veranderingen in het (bezoekers)patroon zijn nauwelijks waar te nemen.

Om deze browser taal procedure op jouw website te gebruiken hoef je alleen maar de onderstaande style-sheet en de dááronderstaande div (met php-inhoud) naar jouw webruimte te kopiëren. Tot slot moet je nog even een directory gif (de naam) aanmaken om de vlaggetjes (gif-files) in te plaatsen. Op deze pagina heb ik de (vrij te gebruiken) gifs van famfamfam gebruikt. Kopiër ook nog even de world.png van de pagina naar jouw "gif"-directory (de file maakt geen deel uit van de "famfam-vlaggetjes").

stylesheet van het browser-language script


<style type="text/css">
    .landcode,.overigen{
        padding:0 0px 0 10px;
        display:inline-block;
        color:#efefef;
        background:#404040;
        width:60px}
    .overigen{
        font-size:smaller}
    .cijfers{
        display:inline-block;
        background:#373737;
        color:#efefef;
        width:50px;
        padding-left:10px}
    #browser_taal_container{
        padding:20px;
        display:block;
        color:#efefef;
        background:#404040;
        width:210px}
</style>

html code van de php module voor browsertaal weergave


<div id="browser_taal_container">
<?php
$huidige_tijd = time();
$week_nummer = date("W",$huidige_tijd);
$absolute_adres = "/home/het/absolute/pad/naar/JOUW/taal".$week_nummer.".txt";
$file_handle = fopen($absolute_adres,"r");
$inhoud_file = fread($file_handle,filesize($absolute_adres));
fclose($file_handle);
$nieuwe_array = explode("|",$inhoud_file);
$array_waarden = array_count_values($nieuwe_array);
$een_procent = (count($nieuwe_array)/100);
$overigen = 0;
arsort($array_waarden);
foreach($array_waarden as $key => $val){
    if($key == ""){
        $overigen = $val;
    }
    else{
        if(($val/$een_procent)<10){
            $extra_nul = "0";}else{$extra_nul = "";
        }    
        echo "<img src='gif/".strtolower($key).".gif' />
        <span class='landcode'>$key</span>
        <span class='cijfers'>".$extra_nul. round($val/$een_procent,2)."</span> %<br />";
    }
}
if(($overigen/$een_procent)<10){
    $extra_nul = "0";}else{$extra_nul = "";
}    
echo "<img src='gif/world.png' />
    <span class='overigen'>overige<br />landen</span>
    <span class='cijfers'>".$extra_nul.round($overigen/$een_procent,2)."</span> %<br /><br />
    <span class='overigen'>browser gegevens over week $week_nummer</span>";
?>
</div>
Gebruik voor alle voorbeelden op de http://kompoos.nl een valide html5 pagina.